سوز عشق

خوشنویسی ونقاشیخط

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 8:58  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 8:50  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 8:48  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 12:5  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 12:2  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ساعت 11:42  توسط حجت اله نعمتی  | 

بهارم دخترم از خواب برخیز شکرخندی بزن شوری برانگیز

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 8:51  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 8:48  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 8:45  توسط حجت اله نعمتی  | 

این کار از سری کارهای جدید می باشد که با تکنیک مرکب و رنگ اکرولیک  کار شده است .از دوستان و هنر مندان عزیز درخواست راهنمایی و ارشاد دارم.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ساعت 8:41  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:9  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 11:5  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:58  توسط حجت اله نعمتی  | 

وین یکدم عمررا غنیمت شمریم

وین یکدم عمرراغنیمت شمریم
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:14  توسط حجت اله نعمتی  | 

براحتی نرسید هرآنکه زحمتی نکشید

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 10:7  توسط حجت اله نعمتی  | 

ان الله سمیع علیم

ان الله سمیع علیم
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ساعت 9:59  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ساعت 12:11  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 9:15  توسط حجت اله نعمتی  | 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 12:1  توسط حجت اله نعمتی  | 

بعد از مدتها تعطیلی و بلاگ و عدم فعالیت کار خوشنویسی بدلیل مشغله کاری مجددا اگر توفیقی باشد در سال جدید با کارهای جدید در خدمت دوستان خواهیم بود انشالله دوستان عزیز با راهنماییها و نظرات ارزشمند خود کمکمان نمایند

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ساعت 11:5  توسط حجت اله نعمتی  | 

مطالب قدیمی‌تر